ZAŁÓŻ KONTO

CO ZYSKUJESZ ?

01KONTO BANKOWE - GWARANTOWANE NA ZAWSZE
0 zł
 • 0 zł za prowadzenie Wymarzonego Konta Osobistego
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów sieci Euronet z kartą Wymarzona Visa, z wyłączeniem wypłat z bankomatów tej sieci zlokalizowanych w placówkach innych banków
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju z kartą Mastercard Debit
 • 0 zł za ustanowienie, modyfikacje, realizacje, usunięcie zlecenia stałego
 • 0 zł za ustanowienie, modyfikacje, realizacje, usunięcie polecenia zapłaty
 • 0 zł za wpłaty gotówkowe w bankomacie i w kasie Banku
ZAŁÓŻ KONTO
02Oprocentowanie wszystkich środków na rachunku
0 zł

Wszystkie środki zgromadzone na koncie są oprocentowane już od pierwszego grosza. w bardzo łatwy sposób sprawdzisz ile możesz zyskać na nbp.pl, bo oprocentowanie zależne jest od zmiennej stopy referencyjnej NBP i mnożnika banku. Twoje zyski rosną wraz ze wzrostem salda.

 

 • 0,225% dla kwoty do 10 000 zł – stopa referencyjna NBP x 0,15
 • 0,525% dla kwot od 10 000,01 zł – stopa referencyjna x 0,35

 

Oprocentowanie na Wymarzonym Koncie Osobistym obowiązuje do 31.12.2017 r. Od 1.01.2018 r. środki zgromadzone na Wymarzonym Koncie Osobistym będą podlegały oprocentowaniu wg wzoru: stopa referencyjna NBP x 0,00 (mnożnik), przy czym Bank może podwyższyć mnożnik na korzyść Kienta.

W każdej chwili szybko sprawdzisz, ile wynosi oprocentowanie Twoich środków na koncie, ponieważ oparte jest na zmiennej stopie referencyjnej NBP i stałym mnożniku. Informację o aktualnej stopie referencyjnej znajdziesz na stronie nbp.pl

Wysokość oprocentowania ulega automatycznej zmianie w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, jeżeli wysokość stopy referencyjnej NBP w poprzednim miesiącu uległa zmianie. W takim przypadku nowa wysokość oprocentowania jest iloczynem wysokości stopy referencyjnej NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego oraz Liczby.

ZAŁÓŻ KONTO
02BEZPŁATNE UBEZPIECZENIE „CYBER POMOC” DO KARTY MASTERCARD DEBIT
0 zł

Nowatorskie bezpłatne ubezpieczenie „CYBER Pomoc”, dla posiadaczy aktywnej karty debetowej Mastercard Debit do Wymarzonego Konta Osobistego. Opłata za użytkowanie karty debetowej Mastercard Debit wynosi 6 zł miesięcznie. Ubezpieczenie „CYBER Pomoc” obejmuje wsparcie i pomoc prawną m.in. w zakresie:

 

 • Kradzieży środków pieniężnych z Wymarzonego Konta Osobistego (np. nieupoważnione wykorzystanie w Internecie danych karty debetowej Mastercard przez osobę trzecią).
 • Konfliktu ze sklepami on-line (np. brak lub niekompletna dostawa towaru zakupionego w sklepie internetowym).
 • Utraty danych z dysku komputera, laptopa czy tabletu.
 • Utraty reputacji internetowej (np. umieszczanie fałszywych informacji).
 • Kradzieży tożsamości internetowej (np. w celu zaciągnięcia kredytu w czyimś imieniu)

 

Informacje na temat ubezpieczenia „CYBER Pomoc” w tym pełna lista wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce posługującego się marką handlową AXA Assistance, znajdują się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Grupowego „CYBER Pomoc”, dostępnych na www.raiffeisenpolbank.com

ZAŁÓŻ KONTO
02BONUS ZA SYSTEMATYCZNE OSZCZĘDZANIE
0 zł

Jest to konto bankowe dla każdego, kto chce oszczędzać nawet drobne sumy, ale regularnie


WYMARZONE WARUNKI:

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 zł za wpłaty gotówkowe na konto
 • 0 zł za pierwszy przelew wewnętrzny, zewnętrzny lub wypłatę w kasie banku w miesiącu – 20 zł za każdy kolejny

OPROCENTOWANIE KONTA WYMARZONY CEL TO:

środki od 0 zł do 100 000 zł środki od 100 000,01 zł
stopa referencyjna NBP x 0,35 = 0,525% stopa referencyjna NBP x 0,15 = 0,225%

 

* Podane oprocentowanie jest wyliczone według stopy referencyjnej NBP z 20.03.2017 r.

Aktualizacja oprocentowania następuje, gdy Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o zmianie stopy referencyjnej (w Przypadku zarówno jej podwyższenia, jak i obniżenia). Oprocentowanie konta ulega zmianie od pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Rada Polityki Pieniężnej zmieniła wysokość stopy referencyjnej.


Jeśli spełnisz określone warunki, otrzymasz dodatkowe oprocentowanie, czyli bonus w wysokości 1,675% dla salda do 100 tys. PLN oraz 1,00% powyżej tego salda w skali roku.

BONUSOWE OPROCENTOWANIE Konta Wymarzony Cel to:

środki od 0 zł do 100 000 zł środki od 100 000,01 zł
0,525% + 1,675% = 2,2% 0,225% + 1,00% = 1,225%

Bonus jest przyznawany
:

 • jeżeli w poprzednim okresie rozliczeniowym (miesiącu kalendarzowym) Konto Wymarzony Cel zostało zasilone kwotą co najmniej 1 zł (w postaci wpłaty gotówkowej, przelewu przychodzącego –zewnętrznego i wewnętrznego – lub wpływu środków z zakończonej lokaty) oraz,
 • w poprzednim okresie rozliczeniowym Konto Wymarzony Cel nie zostało obciążone (wypłatą gotówkową, przelewem zewnętrznym, przelewem wewnętrznym, otwarciem lokaty). 

Oprocentowanie bonusowe na Koncie Wymarzony Cel obowiązuje do 31.03.2018 r.

 

Oprocentowanie do 2,2% w skali roku dotyczy środków na Koncie Wymarzony Cel otwartym od 20.03.2017 r. w przedziale kwotowym od 0 zł do 100 000 zł i obejmuje: [1] oprocentowanie wyliczone wg wzoru: stopa referencyjna NBP x 0,35 (mnożnik) oraz [2] oprocentowanie bonusowe wynoszące 1,675% – które obowiązują do 30.09.2017 r. Natomiast dla przedziału kwotowego od 100 000 zł do 31.03.2018 r. obowiązują oprocentowanie wyliczone wg wzoru: stopa referencyjna NBP x 0,15 (mnożnik) oraz oprocentowanie bonusowe wynoszące 1,00%. Oprocentowanie bonusowe jest naliczane na koniec okresu rozliczeniowego, jeżeli w poprzednim miesiącu kalendarzowym Klient wpłaci na ww. Konto Wymarzony Cel co najmniej 1 zł i nie wypłaci z tego konta żadnych pieniędzy. 
Szczegółowe zasady i warunki oprocentowania oraz prowadzenia przez Raiffeisen Bank Polska S.A. ww. Konta Wymarzony Cel określają Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie OsobistymZAŁÓŻ KONTOWIĘCEJ
 

WIĘCEJ KORZYŚCI

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA/uploads/articles_files/2016/02/16/0975ccd7-8c77-1c69-bbac-00006a2e37ec.png

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

R-Online to łatwy, bezpieczny i szybki sposób zarządzania kontem przez Internet. To możliwość dokonywania szybkich płatności i przelewów; doładowania telefonu czy zamówienia karty.

BANKOWOŚĆ MOBILNA

BANKOWOŚĆ MOBILNA/uploads/articles_files/2016/02/16/441a44c2-7921-af29-9acd-00001433e464.png

BANKOWOŚĆ MOBILNA

Mobilny Bank to aplikacja na smartfony i tablety, dzięki której codzienne korzystanie z usług banku jest znacznie łatwiejsze. To łatwość i wygoda w wykonywaniu codziennych płatności.

POWIADOMIENIA SMS

POWIADOMIENIA SMS/uploads/articles_files/2016/02/16/46ff7a5f-2649-4989-9bab-000050634a80.png

POWIADOMIENIA SMS

R-Alerts to powiadomienia SMS wysyłane na twój telefon komórkowy, związane z bezpieczeństwem logowania do systemów bankowych oraz potwierdzające przeprowadzenie wybranych operacji na Twoim koncie.

PLATFORMA DO WYMIANY WALUT

PLATFORMA DO WYMIANY WALUT/uploads/articles_files/2016/02/16/3d948d33-3948-c0e9-3af7-000066f3eca7.png

PLATFORMA DO WYMIANY WALUT

R-Dealer jest intuicyjnym narzędziem umożliwiającym zawieranie transakcji wymiany walut. Został stworzony z myślą o Klientach zamierzających efektywnie zarządzać transakcjami walutowymi. To internetowa platforma transakcyjna dostępna z dowolnego komputera, jak również ze smartfona lub z tabletu posiadającego system operacyjnym IOS lub Adroid.

VIDEO DORADCA

VIDEO DORADCA/uploads/articles_files/2016/02/16/045dfc13-868a-3829-fbf9-00007e0775cd.png

VIDEO DORADCA

Video Advisor to aplikacja służąca do kontaktu z dedykowanym Video Doradcą w banku. Dzięki niej nawiążesz połączenie w formie video ze swoim Doradcą przy pomocy komputera, tabletu lub smartfona i w ten sposób złożysz dyspozycję przelewu, ustanowisz zlecenie stałe, założysz lokatę itp.

LOKATA MOBILNA

LOKATA MOBILNA/uploads/articles_files/2016/02/16/3391caba-a13c-1d49-1252-00003c4543f9.png

LOKATA MOBILNA

Lokatę mobilną otworzysz w kilka minut, korzystając ze swojego smartfona. Wystarczy, że zalogujesz się do Mobilnego Banku!

Oszczędzaj z ofertą dla Mobilnych:

 • od 1 tys. do 10 tys. zł,
 • 1,9 % w skali roku,
 • na 3 miesiące.

3-miesięczna Lokata Mobilna z oprocentowaniem stałym w wysokości 2,60% w skali roku. Kwota lokaty od 1000 PLN do 10000 PLN. Szczegóły dostępne w Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. – dla lokat terminowych dostępnej tutaj i w placówkach Banku.

JAK ZAŁOŻYĆ?

5 minut

 • Krok 1WYPEŁNIJ WNIOSEK
 • Krok 2Dokonaj przelewu weryfikacyjnego
 • Krok 3Po weryfikacji przelewu otrzymasz SMS-a z danymi do logowania. Twoje konto stanie się aktywne.

Jeżeli wolisz, możesz założyć konto również za pośrednictwem kuriera.

ZAŁÓŻ KONTOWIĘCEJ
do góry